Sintomas ng pagdating ng regla

Ito ang itinuturing na pinakamagandang panahon sa pagbubuntis ng babaeng tao. Ang pagdadala ng halimbawa o sampol ng ihi sa duktor (upang masuri ng manggagamot ang ihi) ang isa pang paraan ng pagtiyak kung nagdadalangtao nga ang isang babae.Isa sa mga paraan ng pag-alam kung buntis ang isang babaeng tao ang paggamit ng pantahanang pangsuri ng pagdadalangtao o home pregnancy test sa Ingles. Binibilang ang tagal o haba ng panahon ng pagdadalangtao batay sa dami ng linggo.Para sa karamihan ng mga kababaihan, lalo na sa mga hindi naman nagpaplanong mabuntis, ang unang linggo ng kanilang pagbubuntis ay basta na lamang lilipas ng hindi nila namamalayan.Kahit sa ikalawang linggo, hindi parin nila ito nararamdaman.

sintomas ng pagdating ng regla-45sintomas ng pagdating ng regla-82

Kung nagtatanong ka tungkol sa mga sintomas ng pagbubuntis sa unang linggo, maaaring mahirapan ka sa paghahanap ng mga halatang sinyales.

Kabilang din dito ang pagsusuka at pagkakaroon ng masamang pakiramdam sa pangangatawan, partikular na sa loob ng unang tatlong buwan ng pagdadalangtao. Kasama pa sa mga tanda ang pananakit ng mga suso at pagdilim ng kulay ng mga utong ng mga suso.

Para sa karamihan ng mga babaeng nagdadalangtao, nakakaramdam sila ng kapunuan ng sigla sa panahon ng ika-4 hanggang sa ika-7 buwan ng pagdadalang-tao.

Kung bibigyang pansin lamang ang mga senyales na ito, maaaring agad nang matiyak ang pagbubuntis.

Isa sa mga pangunahing senyales ng pagbubuntis na mararanasan ng babae ay ang kakaibang pakiramdam sa kanyang suso.

Patuloy na lumalaki ang tiyan ng babaeng nagdadalangtao hanggang sa maabot ang pagtatapos ng pagbubuntis.

You must have an account to comment. Please register or login here!